Martie Cuppen, Speltherapie Amerongen

In de spelkamer

De therapeut speelt mee met het kind en ziet wat het kind bezighoudt. Door mee te leven, mee te spelen en woorden te geven aan wat het kind ervaart in het spel, kan een kind zijn wereld ordenen. Het kind doet in zijn spel nieuwe ervaringen en inzichten op. Het vertrouwen in eigen mogelijkheden wordt hersteld. Het kind leert zo met zijn gevoelens en gedrag om te gaan.

 

De spelkamer bij mij thuis in Amerongen is zo ingericht dat het kind met allerlei spelmateriaal kan spelen. Daar mag het kind, binnen veilige grenzen, bepalen met wat en hoe het speelt.

 

 

 

 

 

 

 

a