Martie Cuppen, Speltherapie Amerongen

Werkwijze

 

Kennismaking
U kunt telefonisch of per mail vrijblijvend contact met mij opnemen om kennis te maken.

Intake
Als u na de kennismaking besluit om uw kind aan te melden,  wordt er gestart met een intake (waar mogelijk met beide ouders). Daarna volgen er 3 observatiesessies om meer inzicht te krijgen in de problematiek van uw kind. Deze bevindingen worden met u gedeeld in een evaluatie gesprek. Ook krijgt u dan advies over het vervolgtraject. Als besloten wordt om de speltherapie voort te zetten, wordt de behandeling gestart.
 
Behandeling
Uw kind komt wekelijks op een vaste tijd naar de spelkamer. Een spelsessie duurt 45 minuten.
Omdat een goede samenwerking met u als ouders/opvoeders een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie is regelmatig contact met u belangrijk. In sommige gevallen is er in overleg met u ook contact met bijvoorbeeld de leerkracht of andere hulpverleners.

 
 
 
 
 
a